ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/07/1975

חוק ביטול מלווה מלחמה, התשל"ה-1975; חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 12), התשל"ה-1975; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 22), התשל"ה-1975 (המשך הדיון); חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, התשי"ח-1958 (תיקון), התשל"ה-1975; חוק מלווה בטחון (מפעלים מאושרים) (תיקון), התשל"ה-1975; חוק עידוד החיסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למלווה (תיקון מס' 3); חוק עידוד התעשייה (מסים) (תיקון מס' 4), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים