ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/06/1975

"קביעת מוסדות לעניין פטור ממס עיזבון"; הצעת שר המשפטים בדבר תיקון טעות בחוק נכסי נפקדים (פיצויים, התשל"ג-1973); חוק ביטול מלווה מלחמה, התשל"ה-1975; חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 12), התשל"ה-1975; חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 13), התשל"ה-1975; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, התשי"ח-1958 (תיקון, התשל"ה-1975); חוק מלווה בטחון (מפעלים מאושרים) (תיקון), התשל"ה-1975; חוק מס שירותים (מוסדות בנקאיים וחברות ביטוח); חוק עידוד החיסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למלוות (תיקון מס' 3), התשל"ה-1975; חוק עידוד ה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים