ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 25/06/1975

התקציב לשנת הכספים 1975; חוק התקציב לשנת הכספים 1975, התשל"ה-1975; פרוק בנק א"י - בריטניה בע"מ; תקציב רשות השידור לשנת 1975; תקציב רשות ניירות ערך 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים