ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/06/1975

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 22), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים