ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/06/1975

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 22), התשל"ה - 1975 (סעיפים 53 עד 62)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים