ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/06/1975

תקציב הסובסידיות לשנת הכספים 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים