ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/06/1975

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 22), התשל"ה-1975 (סעיפים 28 עד 39 ו-48 עד 53)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים