ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/06/1975

צו מס נסיעות חוץ (קביעת שיעורי המס) (תיקון מס' 2), התשל"ה-1975; צו מס קניה (סחורות ושירותים) (הטלת מס ושיעורו) (תיקון מס' 30), התשל"ה-1975; תקציב משרד הפנים לשנת הכספים 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים