ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/06/1975

אישור צו יציאה לחוץ לארץ (אגרות), התשל"ה-1975; הצעת תקציב משרד הפנים לשנת הכספים 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים