ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/06/1975

הדרישה לתשלום מקדמות למס הכנסה לשנת 1975/6 לקראת הרפורמה הצפויה במס הכנסה הצעה לסדר היום; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של ביצור בע"מ; חוק עידוד החיסכון - שטרי הון של בנק המזרחי המאוחד בע"מ; ערבות מטעם המדינה לסרקיס; צו מס קניה (סוחרות ושירותים) (הטלת מס ושיעורו) (תיקון), התשל"ה- 1975; צו מס קניה (סחורות ושירותים) (הטלת מס ושיעורו) (תיקון מס' 28, 34), התשל"ה-1975; צו תעריף הטכס והפטור, התשל"ה -1975; שנוי יחידת משקל ותעריפים למכתבים מסוג חריג ומכתבים ללא מעטפות; תקנות בדבר תשלום לחברי ועדת בוחנים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים