ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/06/1975

חוק מס שירותים (מוסדות בנקאיים וחברות ביטוח) (תיקון מס' 3), התשל"ג-1975; תקציב משרד האוצר שלנת הכספים 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים