ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/06/1975

העלאת שיעורי אגרות בעד חידוש תוקפם של פטנטים; הקלות בתשלום מס מימון רכש; חוק עידוד החיסכון - תיקונים בתכניות החיסכון "צור 10000 ", צור פקדון ברירה ו-"צור חסכון קבוע בדירה" של בנק א"י בריטניה; ערבות המדינה - סירקיס מוצרי דיוק בע"מ; ערבות מדינה לסירקיס מוצרי דיוק בע"מ; ערבות מטעם המדינה -חקלאות; פטור ממסים - שטח קרקע בעיר העתיקה; קביעת מוסד ציבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין קרן ליאורה יוליה; תעודות מלווה מלחמה מרצון סידרה ב'; תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (חפצים ביתיים); תקנות מס שבח מקרקעין (

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים