ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/05/1975

דיון בדו"ח המסכם של הצוות לבדיקת ענין בנק ארץ-ישראל-בריטניה בע"מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים