ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/05/1975

חוק לעידוד החיסכון - בנק למלאכה; חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 4), התשל"ה - 1975; חוק עידוד החיסכון ל: בנק לאומי, אוצר לתעשייה בע"מ, בנק אפותיקאי, בנק מימונים, חב' פיננסית של בל"ל בנק יעד לפיתוח חקלאי בע"מ; חוק עידוד החיסכון - הוצאת אגרות, בנק למלאכה; מכירת "נילי" ו"דן"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים