ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/05/1975

הצעת תקציב משרד השיכון לשנת הכספים 1975; תגובת ועדת הכספים על דברי מזכיר ההסתדרות בעניין מס נסיעות לגבי עובדי "אל-על"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים