ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/05/1975

פרשת בנק א"י - בריטניה; שאלות והצעות לסדר היום; שינויים בתקציב הרשויות המקומיות ל - 1975; תקציב משרד התחבורה לשנת הכספים 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים