ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/05/1975

הצעת תקציב משרד התחבורה לשנת הכספים 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים