ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/05/1975

שאלות והצעות לסדר היום; תקציב משרד העבודה לשנת הכספים 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים