ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/05/1975

תקנות החיילים המשוחררים (תשלום שכר לימוד על ידי המדינה ועדיפות בקבלה ללימודים) (תיקון), התשל"ה-1975; תקנות החיילים המשוחררים שכר- לימוד על-ידי המדינה ועדיפות בקבלה ללימודים (תיקון), התשל"ה-1975; תקציב משרד החינוך לשנת הכספים 1975- תשובות מנכ"ל המשרד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים