ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/05/1975

הצעת תקציב משרד החינוך והתרבות לשנת הכספים 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים