ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/05/1975

הצעת תקציב הרשות לניירות ערך לשנת 1975; חוק לעידוד החיסכון-תכנית החיסכון "משכן" של "טפחות"; חוק עידוד החיסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למלוות תיקונים בתכנית "צור 10000" של בנק א"י בריטניה; ערבות המדינה-מכרות נחושת תמנע; ערבות המדינה -משקים חקלאיים תכנית הבראה כספית; ערבות לחברת שרותי הנדסה; ערבות מטעם המדינה למתן הלוואות לסטודנטים; תעריף לחסימת מנויים מחיוב בינלאומי ישיר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים