ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/05/1975

תקציב משרד הדתות לשנת הכספים 1975(המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים