ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/04/1975

הצעת תקציב לשנת הכספים 1975 - משרד הדתות; משכורות השופטים לשנת 1975; צו בדבר - מס נסיעות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים