ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/04/1975

הצעות לסדר היום; סדרי דיון; שינויים בתקציב לשנת 1974; תקציב משרד התיירות לשנת הכספים 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים