ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/04/1975

הצעה בעניין משכורת שופטים לשנת 1975; חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975; תשלום תגמולים לנכי המלחמה בנאצים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים