ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/04/1975

שאלות חברי הוועדה; תקציב משרד המשטרה לשנת 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים