ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/04/1975

חוק מס ערך מוסף; נשיא המדינה ולשכתו הצעת תקציב לשנת הכספים 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים