ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/04/1975

מתן ערבות מטעם המדינה למנועי בית-שמש בע"מ; ערבות המדינה למכרות נחושת תמנע בע"מ; ערבות המדינה למתן אשראי לחקלאות (פלחה); ערבות מטעם המדינה לאדרעי-דן מפעלי דפוס בע"מ; ערבות מטעם המדינה לאינקובה, חב' להשקעות ולנאמנות בע"מ ו/או שירות הנדסה בישראל בע"מ ו/או אסי שירות הנדסה אינטר נשיונל בע"מ ו/או שקל לפתוח בע"מ; ערבות מטעם המדינה לתשלובת מפעלי טמפו ירוחם בע"מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים