ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/04/1975

אומדן הכנסות המדינה לשנת התקציב 1975; דיון בעניין אומדן ההכנסות לשנת 1975; חוק מס רכוש וקרן פיצויים- קביעת סכום מכסימלי לשווי כל נכסיו של בעל לצורך סעיף 40 (ה); חוק מס רכוש וקרן פיצויים- קביעת סכום ניכוי מן השווי של דירת מגורים; שאילתות והצעות של חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים