ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/04/1975

סקירה על המועצה הלאומית למחקר ופיתוח; תקציב משרד ראש הממשלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים