ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/04/1975

הצעת התקציב של משרד המשפטים לשנת הכספים 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים