ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/04/1975

אופן הדיון בתקציבי המשרדים; העברת מניות הממשלה בחברות הפיתוח ל"כימיקלים לישראל"; ערבות מטעם המדינה לנילית בע"מ; פטור מוסדות ממס שבח מקרקעין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים