ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 31/03/1975

צו עידוד השקעות הון (מענק על מכונות וציוד מתוצרת הארץ) (תיקון), התשל"ה-1975; שנויים בתקציב לשנת 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים