ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 25/03/1975

הצעת תקציב רשות ניירות ערך לשנת הכספים 1975 (מכתב שר האוצר מ-24.03.75); סעיף 54- בינוי ופיתוח; ערבות המדינה - מרחבים מפעלים בע"מ (מכתב שר האוצר מ-02.03.75); שנויים בתקציב לשנת 1974- שימוש ברזרבה ובתקציבים מיוחדים, תקציב הפיתוח- מס' 203- משרד החינוך והתרבות. מוסדות להשכלה גבוהה; תקציב רשות השידור לשנת הכספים 1975- (אישור 20% של התקציב המוצע לתקופה של 3 חודשים); תקציב רשות השידור לשנת הכספים 1975- (אישור 20% של התקציב המוצע לתקופה של 3 חודשים); תקציבים מיוחדים לשנת הכספים 1974- תקציב פיתוח מספר 20

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים