ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/03/1975

הצעה להעלאת תעריפים בשרותי הטלפון והדואר; חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 3) - הצעת חוק פרטית של חה"כ ש. ארבלי אלמוזלינו; חוק התקציב הביניים לשנת הכספים 1975; ערבות מטעם המדינה לגל-גלית תעשיית חלפים בע"מ; ערבות מטעם המדינה למפעלים תעשייתיים במסגרת המזרחי והפועל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים