ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/03/1975

הביטוח הלאומי (צווים); הכנסת מינימום דמי ביטוח שנתיים צו בדבר שיעורים מופחתים של תשלומים לקרן השוואה; הצעת תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשיעית לשנת 1975; תקציב ביניים; תקציב משרד התקשורת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים