ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/03/1975

חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975; חוק מס מעסיקים, התשל"ה-1975; שינויים בתקציב סיכום ועדת משנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים