ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/03/1975

תקנות המים (תעריפי מים ברשויות המקומיות), התשל"ה-1975- (מכתב שר החקלאות מ-14.02.75); תקנות המים (תשלום מיוחד) (תיקון), התשל"ה-1975- (מכתב שר החקלאות מ-07.02.75)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים