ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/03/1975

חוק בול בטחון (תיקון והארכת תקופת ההיטל) (תיקון מס' 11), התשל"ה-1975; חוק מלווה חסכון, התשל"ה-1975; חוק מלווה מלחמה ומימון רכש, התשל"ה-1975; חוק מלווה מלחמה על שבח מקרקעין, התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים