ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/03/1975

אגרות רשות השידור לשנת הכספים 1975; החלטה בדבר הארכת מועדים (לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973); רשימת בוחנים לוועדות בחינה למינוי עובדים במשרד מבקר המדינה; תקציב משרד מבקר המדינה לשנת הכספים 1974; תקציב משרד מבקר המדינה לשנת הכספים 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים