ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/03/1975

בקשה לאישור נכסי חוץ-ישראלים כברי-ביטוח (חברת צומת יאיר בע"מ); החלטות ועדת המשנה לעניין שכר השופטים; ערבות המדינה -"אל-על" נתיבי אוויר לישראל בע"מ; תקנות מס הכנסה, מלווה מלחמה ומימון רכש (ניכוי ממשכורת) (תיקון), התשל"ה-1975; תקנות מס מימון רכש (הוראת שעה) (פדיון מוקדם של תעודות מלווה), התשל"ה -1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים