ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/03/1975

חוק החברות הממשלתיות (סעיפים 22 עד 39)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים