ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/03/1975

הצעת חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975; שינויים בתקציב לשנת 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים