ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/03/1975

אגרות רשות השידור לשנת 1974 - (מכתב יו"ר הוועד המנהל מיום 27.02.75); דיון על "עמידר"; העלאת תעריפים בשירותי הטלפון והדואר - מכתב שר התקשורת מיום ט"ז באדר, התשל"ה - 27.02.75

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים