ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/03/1975

התקציב לשנת 1975; ערבות המדינה-כרמוכרום בע"מ; ערבות המדינה-צומת יאיר בע"מ; ערבות המדינה -קיסר תעשיות ושיווק בע"מ; פטור ממס נסיעות; תיקון טעות בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חרום (הסדרים בעקבות שינוי שער המטבע)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים