ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/02/1975

הצעת מס מעסיקים (קבלת משלחת מטעם התאחדות בעלי התעשייה); חברת עמידר; מימון פעולות רשות השידור בשנת 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים