ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/02/1975

התקציב לשנת 1975 - (דיון עם שר האוצר); צו מס הקניה (סחורות ושירותים) (הטלת מס שיעורו) (תיקון מס' 16), התשל"ד-1974; צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת 23), התשל"ה-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים