ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/02/1975

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 6), התשל"ה - 1975; צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת מס' 24), התשל"ה - 1974; שאלות והצעות לסדר היום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים