ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/02/1975

ח"כ בדר מעורר את בעיית התקציב לשנת 1975 בליווי ההסברים שניתנו בטלוויזיה בטרם הגשתו לכנסת ולוועדת הכספים; חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 6), התשל"ה-1975 (המשך הדיון בסעיפי החוק לפי הדפים הרחבים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים