ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/02/1975

חוק החברות הממשלתיות, התשל"ג-1973; חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 6), התשל"ה-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים